Brug af vejarealer

  • Adgange over fortov kaldes også overkørsler. Adgangen anvendes, hvor der er brug for at køre hen over fortovet for at komme ind på en privat grund. Du skal altid søge om tilladelse til en sådan adgang.

  • Hvis du finder et såret eller dødt dyr på kommunes veje kan du give os besked.

  • Skal du bruge et vejareal til private eller offentlige formål, skal du søge om tilladelse i god tid i forvejen.