System.InvalidOperationException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached.
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at NPoco.Database.OpenSharedConnectionImp(Boolean isInternal)
  at NPoco.Database.BeginTransaction(IsolationLevel isolationLevel)
  at Umbraco.Core.Scoping.Scope.get_Database() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Scoping\Scope.cs:line 243
  at Umbraco.Core.Scoping.Scope.ReadLock(Int32[] lockIds) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Scoping\Scope.cs:line 490
  at Umbraco.Core.Services.Implement.ContentTypeServiceBase`3.GetAll(Int32[] ids) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Services\Implement\ContentTypeServiceBaseOfTRepositoryTItemTService.cs:line 250
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentValues.<>c__DisplayClass1_0.<.ctor>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\NestedContentPropertyEditor.cs:line 348
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentValues.GetElementType(NestedContentRowValue item) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\NestedContentPropertyEditor.cs:line 353
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentValues.GetPropertyValues(Object propertyValue) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\NestedContentPropertyEditor.cs:line 382
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentPropertyValueEditor.FromEditor(ContentPropertyData editorValue, Object currentValue) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\NestedContentPropertyEditor.cs:line 221
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValue(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Umbraco.Core.Cache.FastDictionaryAppCacheBase.<>c__DisplayClass21_0.<GetSafeLazy>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FastDictionaryAppCacheBase.cs:line 285
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestAppCache.Get(String key, Func`1 factory) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\HttpRequestAppCache.cs:line 81
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 26
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Borgernes idéboks

26-05-2021

Rundkørsel ved Korsvejens Skole i krydset mellem Amager Landevej og Tårnbyvej

12-05-2021

Tidsbegrænset parkering i båse i området Tårnby Landsby

04-05-2021

Hastighedstavler på Nøragersmindevej

28-04-2021

Parkering nær Tårnby torv

28-04-2021

Skaterbane ved Kastrup Søbad

28-04-2021

Badeanstalt med sauna

06-04-2021

Forbyd hundetræning på skolernes græsarealer

02-03-2021

Shuttlebus mellem Nøragersmindevej og Vestamager/Ørestad Station

23-02-2021

Kun 50 km/t zoner i Tårnby Kommune

19-02-2021

Friløbsområde for hunde

16-02-2021

Bænke og blomster på pladsen i krydset Pilegård Alle / Kongelundsvejen

16-02-2021

Skaterbane til Vestamager

02-02-2021

Betal for lån af lokaler

02-02-2021

Årlig frivillig arbejdsdag for forældre i daginstitutioner

02-02-2021

Offentlig tilgængelige legepladser

02-02-2021

Bænke ved cykelstien mellem Amager Landevej og Englandsvej

28-01-2021

Miljørigtige blomster med stier i stedet for græsplæne

26-05-2021

Rundkørsel ved Korsvejens Skole i krydset mellem Amager Landevej og Tårnbyvej

12-05-2021

Tidsbegrænset parkering i båse i området Tårnby Landsby

04-05-2021

Hastighedstavler på Nøragersmindevej

28-04-2021

Parkering nær Tårnby torv

28-04-2021

Skaterbane ved Kastrup Søbad

28-04-2021

Badeanstalt med sauna

06-04-2021

Forbyd hundetræning på skolernes græsarealer

02-03-2021

Shuttlebus mellem Nøragersmindevej og Vestamager/Ørestad Station

23-02-2021

Kun 50 km/t zoner i Tårnby Kommune

19-02-2021

Friløbsområde for hunde

16-02-2021

Bænke og blomster på pladsen i krydset Pilegård Alle / Kongelundsvejen

16-02-2021

Skaterbane til Vestamager

02-02-2021

Betal for lån af lokaler

02-02-2021

Årlig frivillig arbejdsdag for forældre i daginstitutioner

02-02-2021

Offentlig tilgængelige legepladser

02-02-2021

Bænke ved cykelstien mellem Amager Landevej og Englandsvej

28-01-2021

Miljørigtige blomster med stier i stedet for græsplæne