Udskriv

Affald

Sorteret affald

Affald er alt det, som du ikke længere kan bruge, og alt det du gerne vil skille dig af med. Men ikke alt affald skal ende i samme skraldespand – det skal nemlig sorteres.

Fra affald til ressource

Affald gemmer på mange værdifulde ressourcer. For at vi kan udnytte de ressourcer, skal affaldet sorteres, og her har du mulighed for at gøre en forskel. For eksempel, når du sorterer 10 kg "tørt" affald - plast, glas, pap, papir og metal - så kan næsten 9 kg bruges til at lave nye produkter.

Når du sorterer, sparer du de materialer, der skulle bruges til et nyt produkt, og du sparer et stort forbrug af vand, energi og CO2 til fremstilling af nye produkter. Det gavner miljøet, klimaet og økonomien og er et stort og bæredygtigt skridt på vejen mod at tage ansvar for en bæredygtig fremtid.

Nyt samarbejde med Amager Ressource Center, ARC.

ARC overtager rollen som Tårnby Kommunes renovatør fra januar 2019.

Nye affaldsordninger

I løbet af 2019 skal alle i Tårnby Kommune til at sortere plast og metal ved husstanden.

Villaer og rækkehuse bliver de første, der skal sortere ved husstanden. I den forbindelse vil alle villaer og rækkehuse få udleveret en beholder til metal og plast.  Læs mere om beholderen på Mit affald - Villa

Etageboligerne og institutionerne skal begynde at sortere plast og metal ved husstanden fra efteråret 2019. Mere information følger.  

Tårnby Kommunes mål for genanvendelse

Vi vil sikre at borgere, virksomheder og kommunale virksomheder i kommunen er godt tilfredse med affaldshåndteringen.

Et af vores mål er, at vi skal genanvende så meget som muligt. Dette kan vi kun gøre sammen med borgerne. For at nå dette mål, arbejder vi løbende på at gøre det nemmere for dig at sortere gennem tiltag som:

  • Nye sorteringsmuligheder for plast og metal i 2019
  • Nemme digitale værktøjer som affaldsselvbetjeningen og affalds-appen 
  • Direkte genbrug fra borger til borger på genbrugspladserne
  • Mere og bedre information om affald og håndteringen af affald via denne hjemmeside
×

Cookie info