Udskriv

Affald

Sorteret affald

Affald er alt det, som du ikke længere kan bruge, og alt det du gerne vil skille dig af med. Men ikke alt affald skal ende i samme skraldespand – det skal nemlig sorteres.

Ændringer på affaldsindsamling pga. corona-situationen

På baggrund af situationen med Coronavirus, vil renovatøren i den næste periode arbejde med nedsat bemanding. Det betyder ændringer på affaldsindsamlingen.

Restaffald  vil fortsat blive indsamlet som normalt. Tømmedagene forventes at være uændrede.

Genanvendeligt affald - plast, metal, pap, papir, glas haveaffald og storskrald vil ikke blive indsamlet. Indsamlingen stopper med øjeblikkelig virkning. Vi beder alle om selv at opbevare affald, der ikke er restaffald.

Hvad gør jeg med mit overskydenede genanvendelige affald? 

Selvom situationen er som den er, så skal du fortsat sortere dit affald. Hvis du når at fylde dine beholdere til genanvendeligt affald op inden vi kommer i normal drift igen, så kan du putte plast i en gennemsigtig pose, og pap kan bundes eller samles i en større papkasse. Når vi er tilbage i normaltilstand, kan du sætte det genanvendelige affald i plastpose og i bundt/papkasse ved siden af din beholder på tømmedagen. Så bliver det taget med, når affaldsindsamlingen igen  kører normalt. 

Hvorfor bliver der ikke indsamlet genanvendeligt affald? 

ARC's beredskab for affaldshåndtering har fokus på at sikre fortsat indsamling af affald i overensstemmelse med regeringens anbefalinger om begrænsning af Coronasmitte. Indsamling af dagrenovation (restaffald og madaffald) prioriteres af hygiejnemæssige årsager. De øvrige fraktioner vurderes ikke som uhygiejniske, hvorfor det ikke er vitalt at opretholde indsamling i disse fraktioner i denne Coronasituation.
Den kritiske faktor for indsamling af restaffald og for at holde genbrugspladsen åben er, at ARC's medarbejdere er raske og kan gå på arbejde. Derfor er det nødvendigt at arbejde med et nødberedskab, så der altid er en, der kan træde til, i tilfælde af sygdom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fra affald til ressource

Affald gemmer på mange værdifulde ressourcer. For at vi kan udnytte de ressourcer, skal affaldet sorteres, og her har du mulighed for at gøre en forskel. For eksempel, når du sorterer 10 kg "tørt" affald - plast, glas, pap, papir og metal - så kan næsten 9 kg bruges til at lave nye produkter.

Når du sorterer, sparer du de materialer, der skulle bruges til et nyt produkt, og du sparer et stort forbrug af vand, energi og CO2 til fremstilling af nye produkter. Det gavner miljøet, klimaet og økonomien og er et stort og bæredygtigt skridt på vejen mod at tage ansvar for en bæredygtig fremtid.

Tårnby Kommunes mål for genanvendelse

Vi vil sikre at borgere, virksomheder og kommunale virksomheder i kommunen er godt tilfredse med affaldshåndteringen.

Et af vores mål er, at vi skal genanvende så meget som muligt. Dette kan vi kun gøre sammen med borgerne. For at nå dette mål, arbejder vi løbende på at gøre det nemmere for dig at sortere gennem tiltag som:

  • Nye sorteringsmuligheder for plast og metal i 2019
  • Nemme digitale værktøjer som affaldsselvbetjeningen og affalds-appen 
  • Direkte genbrug fra borger til borger på genbrugspladserne
  • Mere og bedre information om affald og håndteringen af affald via denne hjemmeside
×

Cookie info