Udskriv

Affald

Sorteret affald

Affald er alt det, som du ikke længere kan bruge, og alt det du gerne vil skille dig af med. Men ikke alt affald skal ende i samme skraldespand – det skal nemlig sorteres.

Ændring af renovationsgebyret 2019

I foråret 2019 vil alle der bor i villa (havebolig) få udleveret en 240 l. beholder til dagrenovationen. 110 l. posen bliver udfaset. I den forbindelse vil der fremgå en ændring på skattebilletten for dem der har en 110l pose. Opkrævningen vil i dette tilfælde være opdelt, hvor der i første kvartal vil blive opkrævet for en 110 l. mens der for de sidste 3 kvartaler vil blive opkrævet for 240 l.

Nye beholdere og mere kildesortering i 2019

Vi skal til at sortere mere ved husstandene, alle haveboliger vil derfor i løbet af foråret 2019 modtage to nye beholdere. Beholderne leveres af kommunen, som husejer behøver man derfor ikke at foretage sig yderligere i forbindelse med beholderne. Der vil blive sendt nærmere besked til e-boks, når den præcise leveringsdato er fastlagt.

De to nye beholdere:

  • 240 liter beholder til restaffald. Beholderen er to-delt, med henblik på fremtidig sortering af bioaffald. Indtil da kan der kommes restaffald i begge rum. Beholderen vil erstatte de nuværende poser i stativer samt de nuværende beholdere.
  • 240 liter beholder til sortering af plast og metal. Beholderen er to-delt og plast og metal skal sorteres i hvert sit rum.

Ny renovatør: Amager Ressource Center - ARC

Fra 2019 vil ARC overtage rollen som Tårnby Kommunes renovatør. ARC overtager derved rollen som renovatør fra Marius Pedersen. Vi håber at I vil tage godt imod dem.

ARCs direktør Jacob hartvig Simonsen udtaler:

"ARC ser frem til at overtage affaldsindsamlingen i Tårnby og Dragør. Vi vil gøre alt vi kan for at få det til at fungere godt og effektivt. Samtidig er det en stor og vanskelig opgave og nogle familier vil komme til at opleve ændringer i forhold til hvornår affald fx bliver hentet. ARC vil arbejde hårdt på at alle i Tårnby og Dragør vil komme til at opleve en god service." 

Fra affald til ressource

Affald gemmer på mange værdifulde ressourcer. For at vi kan udnytte de ressourcer, skal affaldet sorteres og her kan du gøre en forskel. For eksempel når du sorterer 10 kg "tørt" affald som plast, glas, pap, papir og metal, så kan næsten 9 kg bruges til at lave nye produkter.

Når du sorterer, sparer du de materialer der skulle bruges til et nyt produkt og et stort forbrug af vand, energi og CO2 til fremstilling af nye produkter. Det gavner miljøet, klimaet og økonomien og er et stort og vigtigt skridt på vejen mod en bæredygtig fremtid.

Tårnby Kommunes mål for genanvendelse

Vi vil sikre at borgere, virksomheder og kommunale virksomheder i kommunen er godt tilfredse med affaldshåndteringen.

Et af vores mål er at vi skal genanvende så meget som muligt. Dette kan vi kun gøre sammen med borgerne. For at nå dette mål, arbejder vi løbende på at gøre det nemmere for dig at sortere med tiltag som:

  • Nye sorteringsmuligheder for plast og metal i 2019
  • Nemme digitale værktøjer som affaldsappen og -selvbetjeningen 
  • Direkte genbrug via Kristinehøj Genbrugsplads
  • Mere og bedre information om affald via hjemmesiden

 

×

Cookie info