Råd

  • Handicaprådet rådgiver Tårnby Kommune i alle sager, der har relevans for mennesker med handicap.

  • Naturparkrådet er et forum for samarbejde mellem flere aktører. Rådets rolle er at inspirere til nyudvikling af Naturpark Amager på en bæredygtig måde.

  • Rådet drøfter kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

  • Færdselsikkerhedsrådet diskuterer projekter og idéer, der kan gavne trafiksikkerheden i Tårnby og Dragør Kommune.

  • Seniorrådet er et partipolitisk neutralt, folkevalgt råd, der repræsenterer alle borgere over 60 år.

  • Grønt Råd er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere i Tårnby og Dragør, interessegrupper, politikere og administration om miljøspørgsmål.

  • Udsatterådet har til formål at skabe opmærksomhed om socialt udsatte i kommunen.

  • Familierådets arbejde sikrer at der er tæt dialog mellem borgerne i Tårnby Kommune og Center for Børn og Familie.