Udskriv

Børn- og Unge-udvalget

Børn- og Unge-udvalget

Nedsat efter lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

Udvalget består af 5 medlemmer: 2 valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de af Kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.  

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen   Personlige stedfortrædere
Klaus Bach, formand    Lars Hein
     
Liv Gam, næstformand   Marlene Nyberg
     
     
     
Dommer    
     
Pædagogisk-psykologisk sagkyndige    
     
     
×

Cookie info