Udskriv

Vestamager Pumpedigelag

Vestamager Pumpedigelag

Pumpedigelagets formål er at sikre sådanne afvandingsforhold på de interesserede arealer, at disse kan udnyttes i overensstemmelse med den udlagte arealanvendelse.

I henhold til Pumpedigelagets vedtægter udpeger hver interessent 1 stemmeberettiget repræsentant til foreningens generalforsamling. Tårnby Kommunalbestyrelse er repræsenteret af Teknisk Chef.

×

Cookie info