Udskriv

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia

Selskabet formål er i overensstemmelse med reglerne i lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område: Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, Fastsættelse af takster og billetteringssystemer, Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbaner.

I henhold til vedtægter for Trafikselskab Movia, § 6, skal der af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelse vælges 1 repræsentant og 1 stedfortræder til repræsentantskabet.

Medlem   Stedfortræder
1. Lars Hein   Vibeke Rasmussen
       
×

Cookie info