Udskriv

Statsskovdistrikt Amager, Brugerråd

Statsskovdistrikt Amager Brugerråd

Som led i driften af statsskoven er der på hver af Naturstyrelsens lokale enheder nedsat et brugerråd.

Med brugerrådene er det målet at give indflydelse til dem, der bruger skoven - både på friluftslivets muligheder og på driften af statsskovene. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og har mulighed for at diskutere alle sider af statsskovenes drift. Naturstyrelsens enheder informerer brugerrådene om den daglige drift af skove og naturområder, og det er brugerrådets opgave at fungere som rådgivende forsamling for Naturstyrelsen. Brugerrådet har dog ingen beslutningsmyndighed

Formålet med at der udpeges et medlem fra kommunen, er en forbindelse til den planmæssige myndighedsfunktion i kommunen.

Tårnby Kommune har udpeget Teknisk Chef til medlem til Brugerrådet.

×

Cookie info