Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Seniorrådets udvalg.

29-05-2019  Forslag om nedlæggelse af stoppested - Westland Alle

Følgende dagsordenspunkt med bilag sendes hermed til høring i handicaprådet:

Dagsordenspunkt: Forslag om nedlæggelse af stoppested - Westland Alle
Bilag: Kongelundsvej overføring
Bilag: Westland Alle kort

Sagen er lagt på Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 06.06.2019. 

Høringssvar skal være Teknisk Forvaltning i hænde senest den 06.06.2019 kl. 11.00 og kan sendes som digital post til Teknisk Forvaltning (kræver nemID) eller til tf@taarnby.dk (vær dog opmæksom på, at denne mail ikke er en sikker kanal. Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det derfor vigtigt, at du benytter linket til digital post).


 

Høring i Seniorrådet

Kære Seniorråd

I forbindelse med udbud på genbrugshjælpemidler, som denne gang foregår i SKI-regi, sendes udbudsmaterialet hermed i høring. Der er tale om 16 delaftaler og evt. kommentarer bedes derfor angivet til hver enkel delaftale, så de kan samles og efterfølgende indføres i et skema.

Fristen for jeres høringssvar er fredag den 14. juni 2019 og bedes sendt på mail til faglig koordinator i Socialcenter, Jesper T. Nielsen jne.sf@taarnby.dk

Er der spørgsmål til materialet eller i øvrigt, kan Jesper T. Nielsen kontaktes.

50.98 Bilag E Leveringskontrakt ÆH-Råd

50.98 - Samlede kravspecifikationer 1-16

50.98 - Uddrag af udbudsbetingelser

Vejledning til ældreråd og handicapråd om høring af 50.98 - genbrugshjælpemidler

 

Regnskab 2018

  

×

Cookie info