Udskriv

Vil du være kandidat til Seniorrådet i Tårnby Kommune?

Valgsted

Der afholdes valg til Seniorrådet torsdag d. 19. november 2020 ved direkte valg. Hvis du er +60 kan du stemme og stille op til valget.

Seniorrådet består af 5 medlemmer og højst fem suppleanter, som vælges ved direkte valg for en 4-årig periode, næste gang d. 19.november 2020. 

Stemmeberettigede og valgbare er alle, der senest på valgdagen er fyldt 60 år og er bosat i Tårnby Kommune. Alle stemmeberettigede vil få tilsendt valgkort ca. 8 dage før valget. 

For at blive opstillet som kandidat kræves, at man er stemmeberettiget samt, at der udfyldes en særlig anmeldelse af kandidatur, hvor mindst 5 og højst 10 stillere med underskrift anbefaler opstillingen. Stillerne skal være stemmeberettigede til seniorrådsvalget.

Anmeldelse af kandidatur kan afhentes eller rekvireres fra Tårnby Rådhus, Informationen, bygning A, eller printes her. Kandidatlisten kan også udleveres fra kommunens plejehjem og fra Solgården og Pilehaven.

Anmeldelse af kandidatur skal være kommunen i hænde senest mandag den 17. september 2020.

Kandidaterne vil efter fristens udløb få meddelelse, om betingelserne for opstilling til seniorrådsvalget er opfyldt.

I midten af oktober 2020 offentliggøres de godkendte kandidater, og der bliver annonceret nærmere om selve valghandlingen, herunder valgsteder, afstemning pr. brev og afstemning i hjemmet.

Seniorrådets opgaver

Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Du kan læse mere om Seniorrådet her.

Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Deltagelse i Seniorrådsarbejdet er ulønnet.

 

                     

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, august 2020

×

Cookie info