Udskriv

Seniorrådet

Seniorrådets opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, samt at fungere som kontaktorgan mellem borgere og kommunalbestyrelse ved tilrettelæggelse af kommunens service til ældre.

 
Seniorrådet består af 5 medlemmer, der er valgt ved direkte valg, sidste gang ved fredsvalg i november 2016.
Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om sager, der vedrører forhold for kommunens ældre borgere.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen er sekretariat for Seniorrådet.

Henvendelse til Seniorrådet kan ske gennem Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Tårnby Rådhus, på telefon 3247 1884 eller til formand, Kurt Wriedt, på telefon 4041 4244, eller på mail til sr05.taarnby@gmail.com.


Formand Kurt Wriedt sr05.taarnby@gmail.com
Næsteformand Lone Pintos  sr01.taarnby@gmail.com
Medlem af Seniorrådet Jørgen Maibom sr03.taarnby@gmail.com
Medlem af Seniorrådet Johnny Fredelund sr06.taarnby@gmail.com

Eller til ældrecenteret via borger.dk via dette link

Seniorrådets konstituering pr.12. februar 2020
Resultat af seniorrådsvalget 2016
Vedtægter for Seniorrådet
Seniorrådets forretningsorden

Mødereferater 2020
Referat fra Seniorrådsmøde 30. januar 2020
Referat fra Seniorrådsmøde 12. februar 2020
Referat fra Seniorrådsmøde 20. februar 2020
Pga covid-19 har der ikke været afholdt møder i perioden marts - juli
Referat fra Seniorrådsmøde 20. august 2020
Referat fra Seniorrådsmøde 24. september 2020
Referat fra Seniorrådsmæde 22.oktober 2020

Mødereferater 2019
Referat fra Seniorrådsmøde 17. januar 2019
Referat fra Seniorrådsmøde 14. februar 2019
Referat fra Seniorrådsmøde 14. marts 2019
Rederat fra Seniorrådsmøde 25.april 2019
Rederat fra Seniorrådsmøde 23.maj 2019
Referat fra seniorrådsmøde 11. juni 2019
Referat fra seniorrådsmøde 22. august 2019
Rederat fra Seniorrådsmøde 19.september 2019
Rederat fra Seniorrådsmøde 21. november 2019
Rederat fra Seniorrådsmøde 12. december 2019

Mødereferater 2018
Referat fra Seniorrådsmøde 18. januar 2018
Referat fra Seniorrådsmøde 21. februar 2018
Referat fra Seniorrådsmøde 22. marts 2018
Referat fra Seniorrådsmøde 19. april 2018
Referat fra Seniorrådsmøde 24. maj 2018
Referat fra Seniorrådsmøde 7. juni 2018
Referat fra Seniorrådsmøde 16. august 2018
Referat fra Seniorrådsmøde 20. september 2018
Referat fra Seniorrådsmøde 25. oktober 2018
Referat fra Seniorrådsmøde 6. december 2018

Mødereferater 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 25.januar 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 6.februar 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 23.februar 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 23.marts 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 20.april 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 24.maj 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 15.juni 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 24.august 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 21. september 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 26. oktober 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 23. november 2017
Referat fra Seniorrådsmøde 14. december 2017

 

Mødereferater fra tidligere år kan rekvireres fra Kommunalbestyrelsens sekretariat 

×

Cookie info