Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Handicaprådets udvalg.

Høring vedr. regulativ for etablering af reserverede handicappladser i Tårnby Kommune.

Følgende sag med bilag sendes til høring i Handicaprådet:

Dagsordenspunkt 3: Regulativ for etablering af reserverede handicappladser i Tårnby Kommune
Bilag:
Oplæg til regulativ for etablering af reserverede handicappladser
Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen ifm. handicappladser

Sagen er sat på Teknik- og Miljøudvalgsmøde 06.12.2018.

Kommentarer bedes være Teknisk Forvaltning i hænde senest den 06.12.2018 kl. 14.00 i Teknisk Forvaltnings indbakke.
tf@taarnby.dk

 __________________________________________________________________________________

 Se 1. behandlingen af budget 2019 for Tårnby Kommune

Bemærkninger - 1. behandling

Talbog - 1. behandling

×

Cookie info