Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Handicaprådets udvalg.

Høring - udbud kropsbårne hjælpemidler

I forbindelse med kommende udbud på kropsbårne hjælpemidler sendes vedlagte materiale i høring. Evt. kommentarer eller spørgsmål kan sendes til faglig koordinator Jesper Nielsen i Socialcenter, jne.sf@taarnby.dk senest d. 6. marts 2020.

 

________________________________________________________________________________________________

Opdaterede vilkår for kontanttilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance til høring pr. 06.02.2020

Handicaprådets høringsvar bedes være Handicap- og Psykiatricentret i hænde senest torsdag, den 13. februar 2020

 

Høring om lokalt Udsatteråd pr. 29.01.2020

Handicaprådets høringssvar bedes være Handicap- og Psykiatricentret i hænde senest den 15. februar 2020. 

 

Partshøring pr. 24.01.2020
vedrørende etablering af lægepraksis på hjørnet af C.M. Larsens Alle 19 og Alleen 38 for udtalelse til Plan, Byg og Miljø:

Handicaprådets høringssvar bedes sendt til Teknisk Forvaltning tf@taarnby.dk/byggesag@taarnby.dk senest  fredag, den 7. februar 2020.

 

Ny sag til høring pr. 22.01.2020:

Handicaprådets samlede høringssvar bedes være Handicap- og Psykiatriafdelingen i hænde senest mandag, den 3. februar 2020.

 

 

×

Cookie info