Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Handicaprådets udvalg.

Psykiatriens udvikling - Treårsplan 2020-2022

Invitation til høring

Region Hovedstadens høringsudkast: "Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022" 

Der henvises til www.regionh.dk/treaarsplanpsyk for afgivelse af høringssvar senest den 9.9.2019.

 

Regnskab 2018

1. behandling af budget 2020

 

×

Cookie info