Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Handicaprådets udvalg.

Udbud - Kørsel af borgere til genoptræning, daghjem m.v.

Hermed sendes sag "Udbud - Kørsel af borgere til genoptræning, daghjem m.v." i høring:

Frist for høringssvar er fredag den 2. oktober 2020 kl.12.00. Svar bedes sendt til omsorg@taarnby.dk

 


Udbud - Indkøb til visiterede borgere

Hermed sendes sag "Udbud - Indkøb til visiterede borgere" i høring:

Frist for høringssvar er fredag den 2. oktober 2020 kl.12.00. Svar bedes sendt til omsorg@taarnby.dk

 


 

  1. Høring - specialundervisning


Forslag til omlægning af specialundervisningsområdet for borgere med erhvervet hjerneskade

Bilag - omlægnng af specialundervisningsområdet for borgere med erhvervet hjerneskade

 

Handicaprådets høringssvar bedes være handicapafdelingen@taarnby.dk i hænde senest fredag d. 21 august 2020


 

1. Behandling af budget 2021

Se talbog og bemærkningsbog 


Høring - Handicappris

Handicaprådet indbydes til at indgive høringssvar vedrørende nedenstående materiale: 

Indstilling til Handicappris

Retningslinjer for Handicappris

Handicaprådets høringssvar bedes være handicapafdelingen@taarnby.dk i hænde senest den 6. august 2020.

 


 

Høring - Besparelsesforslag 2020-2021 

Handicaprådet indbydes til at indgive høringssvar vedrørende nedenstående materiale til Handicap- og Psykiatricentret: handicapafdelingen@taarnby.dk senest den 8. juli 2020.

Generelt serviceniveau vedr. overvågning efter Servicelovens §§ 83 og 85

Aflastningsdøgn pr. kalenderår

Udkast til kvalitetsstandard uden overvågning

Udkast til kvalitetsstandard for aflastning

Notat vedr. udgiftsdæmpende foranstaltninger for voksenhandicapområdet 2020-2021

(Vær obs. på kun at lukke fanen for at blive på hjemmesiden, når det enkelte dokument forlades).  


 

Tidsplan for budgetlægningen i 2020 af Budget 2021 - 2024

Se tidsplan 


 

Høring - udbud kropsbårne hjælpemidler

I forbindelse med kommende udbud på kropsbårne hjælpemidler sendes vedlagte materiale i høring. Evt. kommentarer eller spørgsmål kan sendes til faglig koordinator Jesper Nielsen i Socialcenter, jne.sf@taarnby.dk senest d. 6. marts 2020.

 

________________________________________________________________________________________________

Opdaterede vilkår for kontanttilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance til høring pr. 06.02.2020

Handicaprådets høringsvar bedes være Handicap- og Psykiatricentret i hænde senest torsdag, den 13. februar 2020

 

Høring om lokalt Udsatteråd pr. 29.01.2020

Handicaprådets høringssvar bedes være Handicap- og Psykiatricentret i hænde senest den 15. februar 2020. 

 

Partshøring pr. 24.01.2020
vedrørende etablering af lægepraksis på hjørnet af C.M. Larsens Alle 19 og Alleen 38 for udtalelse til Plan, Byg og Miljø:

Handicaprådets høringssvar bedes sendt til Teknisk Forvaltning tf@taarnby.dk/byggesag@taarnby.dk senest  fredag, den 7. februar 2020.

 

Ny sag til høring pr. 22.01.2020:

Handicaprådets samlede høringssvar bedes være Handicap- og Psykiatriafdelingen i hænde senest mandag, den 3. februar 2020.

 

 

×

Cookie info