Udskriv

Grønt råd

Grønt råd

Her kan du læse om Grønt Råd og finde medlemslisten samt referater fra Rådets møder.

Grønt Råd i Tårnby og Dragør Kommuner

Grønt Råd er et forum for dialog og samarbejde mellem borgerne i de to kommuner, interessegrupper, politikere og administration om miljøspørgsmål.

Rådet er et rådgivende forum for de overordnede politiker og planer, der vedrører en bæredygtig, miljøansvarlig udvikling, med særlig fokus på natur og miljø.

Grønt Råd tager initiativer til miljøarrangementer, kampagner, projekter, møder m.v. og skal fremme naturformidling og friluftsliv.

Rådet kan tage alle emner op, der vedrører miljøspørgsmål inden for naturområdet og videregive ideer til kommunerne.

Kommunalbestyrelserne og dets udvalg kan anmode Grønt Råd om udtalelser vedr. specifikke emner samt om forslag og ideer til løsninger, der falder ind under rådets område.

Medlemmer 2018-2021

Medlem   Suppleant
1. Lars Hein, Kommunalbestyrelsen, Tårnby    
2. Brian Borglund Bruun, Kommunalbestyrelsen, Tårnby    
3. Sophia Kruselinne    
4. Betina Grimm, teknisk chef, Tårnby Kommune   Helle Myhre, kontorchef
5. Anni Kær Pedersen, afdelingsleder, Tårnby Kommune   Peter Günther, afdelingsleder
6. Ole H. Hansen, Kommunalbestyrelsen, Tårnby   Helle Barth
7. Ebbe Kyrø, Kommunalbestyrelsen, Dragør   Annette Nyvang
8. Mads Leth-Pedersen, direktør Borger og Social samt Plan og Teknik    
9.

Jesper Horn Larsen, afd. chef Plan og Teknik, Dragør Kommune

  Ingen 
10. Dirch Jansen Schmidt, Saltholmsejerlauget   Jørn Olsen
11. Svend-Erik Fangel Petersen, Friluftsrådet   Ole Rasmussen
12. Inge Christiansen, Dansk Ornitologisk Forening    Stefan Stürüp
13. Bent Larsen, Danmarks Naturfredningsforening   Bjarne Brandt
14. Sven Norup, Naturstyrelsen Hovedstaden   Jes Aagaard
15. Inger Seeberg, miljøchef, Københavns Lufthavne    Marie Louise Hansen

Referater

2020

Referat fra møde 28.09.2020

Referat fra møde 02.03.2020

2019

Referat fra møde 23.09.2019

Referat fra møde 25.03.2019

2018

Referat fra møde 17.09.2018

Referat fra møde 16.04.2018

2017

Referat fra møde 25.09.2017

Referat fra møde 13.03.2017

2016

Referat fra møde 10.10.2016

Referat fra møde 14.03.2016

2015

Referat fra møde 21.09.2015

Referat fra møde 16.03.2015

2014

Referat fra møde 29.09.2014

Referat fra møde 31.03.2014

2013

Referat fra møde 16.09.2013

Referat fra møde 18.03.2013

2012

Referat fra møde 27.08.2012

Referat fra møde 23.01.2012

Referat fra møde 07.11.2011

×

Cookie info