Udskriv

Færdselssikkerhedsrådet Tårnby Dragør

Færdselssikkerhedsrådet Tårnby Dragør

Nedsat for at fremme trafiksikkerhedsarbejdet.

Færdselssikkerhedsrådets opgaver tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan - " Hver ulykke er én for meget. Trafiksikkerhed begynder med dig".

Opgaverne er formuleret som:

 • Sikre deltagelse i nationale og regionale kampagner.
 • Sikre at der hvert år afvikles en skolestartskampagne.
 • Iværksætte lokale tiltag til forbedring af færdselssikkerheden.
 • Udarbejde lokale analyser på færdselssikkerhedsområdet.

Færdselssikkerhedsrådet sammensættes således:

 • Forvaltningschef for Teknisk Forvaltning, Tårnby Kommune
 • Forvaltningschef for Plan og Teknik, Dragør Kommune
 • Forvaltningschef for Børne- og Kulturforvaltningen, Tårnby Kommune
 • Forvaltningschef for Social, Børn og Kulturforvaltning
 • 1 repræsentant for Teknik- og Miljøforvaltningen udpeges af forvaltningschefen
 • 1 repræsentant fra Plan og Teknik udpeges af forvaltningschefen
 • 1 repræsentant fra Børne- og Kulturforvaltningen udpeget af forvaltningschefen
 • 1 repræsentant fra Social, Børn og Kulturforvaltning udpeget af forvaltningschefen
 • 1 færdselskontaktlærer fra Tårnby Kommune udpeget af forvaltningschefen
 • 1 færdselskontaktlærer fra Dragør Kommune udpeget af forvaltningschefen
 • Operativ Leder for Københavns Politi,
 • 1 politimedarbejder fra Københavns Politi, udpeget af den operative leder.
×

Cookie info