Udskriv

Pensions- og Hjælpemiddelnævn

Pensions- og Hjælpemiddelnævn

Nævnet træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension i henhold til Lov om social pension § 20. Endvidere træffer nævnet afgørelse i sager om bevilling af støtte til køb af bil i henh. til lov om social service § 114, samt mere omfattende og/eller bekostelige boligændringer og tilbygninger iht. servicelovens § 116, stk. 2.

Iflg. vedtægter for Pensions- og hjælpemiddelnævnet i Tårnby Kommune § 3, sammensættes nævnet af centerlederen for Socialcentret (formand), centerlederen for Handicap- og Psykiatricentret, samt faglig koordinator i Hjælpemiddelteam i Socialcentret.

Derudover kan leder af Jobcentret deltage i møderne uden stemmeret, ad hoc. De 2 stedfortrædere for henholdsvis Socialcentret og Handicap- og Psykiatricentret, samt en medarbejder fra Hjælpemiddelteamet i Socialcentret udpeges som personlige suppleanter.

×

Cookie info