Udskriv

Fredningsnævn

Fredningsnævn

Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region (nedsat 13 fredningsnævn i alt). Tårnby Kommune hører til Fredningsnævnet for København

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 933 af 24.9.2009 om naturbeskyttelse (§ 35, stk. 3, 3) vælger Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende, 1 medlem og 1 suppleant til nævnet. 

Medlem

Morten Søndergaard

Stedfortræder

Peter Damgaard

 

×

Cookie info