Udskriv

Beboerklagenævn

Lufthavnsparken total

Nedsat i henhold til lov om leje af almene boliger. Består af en formand og 2 andre medlemmer.

Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen. De 2 nævnte medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

I sager om tvister efter kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af Kommunalbestyrelsen, (har ej stemmeret).

Der vælges en suppleant for hvert medlem.

 

Medlemmer   Stedfortrædere
Jeppe Wahl-Brink, formand    Yvette Kovacs, sekretariatschef
     
Almene boligorganisationer
Henrik Zimino   Camilla Sverdin-Højer
     
Lejerforeninger
Camilla Schwalbe   Ole Lagoni
     
×

Cookie info