Udskriv

Værested - udsatte voksne

Iht. vedtægter for Værested – udsatte voksne udpeger Kommunalbestyrelsen 1 medlem til stedets bestyrelse.

Den 23.10.2013 godkendte Økonomiudvalget, at Røde Kors Hovedstaden driver et værested, som frivillighedsprojekt, hvortil kommunen giver et driftstilskud.

 

Værestedet vil i udgangspunkt have en bred målgruppe. Overordnet er der tale om socialt udsatte mennesker. Værestedet skal være et fristed for de af Tårnbys borgere, der ikke almindeligvis er aktive i foreningslivet, men som gerne vil deltage i tilbud, hvor mennesker med samme problemstillinger færdes. Værestedet er derfor også et "gøre"- og "lære"sted.

Medlem

Heidi Berthelsen

Suppleanter

Ingen

×

Cookie info