Udskriv

Tandreguleringsklinikken, fælleskommunal

Tandreguleringsklinikken, fælleskommunal

Kommunalbestyrelserne i Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner har med virkning fra den 1. januar 2012 etableret et kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet med henblik på at levere ydelser i henhold til den enhver tid gældende lovgivning på tandreguleringsområdet.

Aftalens formål er at etablere et kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet med henblik på udførelse af tandregulering og andre specielle tandplejeopgaver for Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Fællesskabet benævnes "Tandreguleringsklinikken".

Jf. § 4 i "Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet" består bestyrelsen af de deltagende kommuners fagligt ansvarlige på tandlægeområdet eller deres stedfortræder udpeget af den enkelte kommune.

Kommunens fagligt ansvarlige på tandlægeområdet er udpeget til bestyrelsen for Tandreguleringsklinikken.

×

Cookie info