Udskriv

Tårnby Kommunes Musikskole

Musikskolen

Kommunalbestyrelsens medlemmer af Tårnby Kommunes Musikskoles bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, alle med stemmeret. Heraf udpeges 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen udpeger bestyrelsens formand.

Bestyrelsens sammensætning:

 • Vibeke Rasmussen (formand, kommunalbestyrelsen)
 • Paw Karslund (kommunalbestyrelsen)
 • Trygve Dreijer (lærerrepræsentant)
 • Åse Harvard Maare (forældrerepræsentant),
 • Søren Busch-Knudsen Layolie (elevrepræsentant)
 • Henriette Krag (forvaltningsrepræsentant)
 • Jens Lauridsen (tilforordnet)
 • Martine Fogt (sekretær)

Suppleanter

 • Jonas Christensen (elever)
 • Flemming Sparre (forældre)
 • Jacob Broholm (lærere)


Bestyrelsen er sammensat af: 

2 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsen
1 medlem af og blandt musikskolens forældre
1 medlem af og blandt musikskolens medarbejdere
1 medlem af og blandt musikskolens elever
1 repræsentant for folkeskolen (udpeges af Børne- og kulturforvaltningen)
Musikskolens leder deltager som sekretær for bestyrelsen
Bibliotekschefen deltager som tilforordnet.

×

Cookie info