Udskriv

Studiepulje, Tårnby Kommune

Studiepulje, Tårnby Kommune

Studiepuljens formål er at yde støtte til unge under 30 år med bopæl i
Tårnby Kommune, der er optaget på erhvervsuddanneler, eux, gymnasiale ungdomsuddannelser, forberende grunduddannelse – FGU, seminarer, universiteter og andre højere læreranstalter.

Studiepuljens midler tilvejebringes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetlægning.

Tårnby Kommunes studiepuljes bestyrelse består af 5 medlemmer, der udpeges ved konstitueringen af Kommunalbestyrelsen, jf. vedtægtens § 5. Formanden for Børne- og Skoleudvalget er formand for udvalget. Udvalget vælger selv næstformand.

 Medlemmer

  1. Mads Vinterby, formand
  2. Andreas Schrøder
  3. Filip R. Breson
  4. Freja Karslund
  5. Thomas Maare

Suppleanter

  1. Ingen
  2. Ingen
  3. Ingen
  4. Ingen
  5. Ingen

 

×

Cookie info