Udskriv

Skolebestyrelsernes medlemmer

Skolebestyrelsernes medlemmer

Skolebestyrelserne ved kommunens skoler består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ved Kastrupgårdsskolen skal mindst en af forældrene repræsentere elever i specialklasse.

Medlemmerne vælges af og blandt skolens forældrekreds. 

Kommunalbestyrelsen har desuden, efter anmodning fra skolebestyrelserne, for hver af kommunens skoler valgt et medlem af Kommunalbestyrelsen til at deltage i skolebestyrelsens møder med status som observatør (uden stemmeret). Disse fungerer desuden som formænd for valgbestyrelsen ved de enkelte skoler:

×

Cookie info