Udskriv

Bygningsfonden Den Blå Planet

Bygningsfonden Den Blå Planet

Bygningsfonden Den Blå Planet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. I henhold til vedtægtens § 7 udpeger Tårnby Kommune 1 medlem med tæt relation til kommunens politiske ledelse.

Fondens formål er at opføre og eje en ejendom, kaldet Den Blå Planet, i Tårnby Kommune og at stille ejendommen til rådighed for Danmarks Akvarium med henblik på, at Danmarks Akvarium kan opfylde sit fundatsmæssige formål om gennem akavariedrift at formidle viden om livet i vand over for et bredt publikum samt stille sine faciliteter til rådighed for undervisnings- og forskningsmæssige aktiviteter. Ejendommen kan stilles helt eller delvis vederlagsfrit til rådighed for Danmarks Akvarium. Fonden kan endvidere stille dele af ejendommen til rådighed for andre til undervisnings- og forskningsformål på det marinbiologiske område.

Medlem

  1. Vicekommunaldirektør Johnny Sell 

Stedfortræder

  1. Ingen

 

×

Cookie info