Udskriv

Bestyrelsen for Produktionsskolen i Tårnby

Bestyrelsen for Produktionsskolen i Tårnby

I henhold til vedtægten for Produktionsskolen skal Kommunalbestyrelsen udpege 3 medlemmer til bestyrelsen for Produktionsskolen.

Skolens hovedformål er, at drive produktionsskolevirksomhed i et kombineret undervisnings- og produktionsprogram. Med udgangspunkt i teoretisk og praktisk undervisning, tilrettelægges undervisningsforløb som sigter mod, at forbedre den enkelte elevs kompetencer med henblik på optagelse på kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppen for produktionsskolen er unge mellem 15 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Medlemmer   Stedfortrædere
1. Elise Andersen   Ingen
       
2. Jan Hendriksen   -
3. Monika Dollerup  
×

Cookie info