Udskriv

Bestyrelsen for Pensionistcenteret Solgården

Bestyrelsen for Pensionistcenteret Solgården

Nedsat af Kommunalbestyrelsen i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Bestyrelsen består ifølge lov for bestyrelse i Pensionistcentret Solgården, § 2 af i alt 5 medlemmer.

3 medlemmer vælges blandt Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer, herunder sundheds- og Omsorgsudvalgsformanden, der er formand for bestyrelsen, og 2 medlemmer vælges efter indstilling af brugerne.

De 3 medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget vælges for en 4 årig periode og de 2 brugerrepræsentanter for en 2-årig periode (kalenderår), således at der vælges én brugerrepræsentant hvert år. Valg af brugerrepræsentant afholdes i november måned.

Medlemmer   Stedfortrædere
1. Einer Lyduch, formand   Ingen
       
2. Jan Jakobsen   -
       
3. Marlene Nyberg   -
       
×

Cookie info