Udskriv

Bestyrelsen for Amager Ressourcecenter I/S

Bestyrelsen for Amager Ressourcecenter I/S

Interessenterne er Tårnby, Dragør, Frederiksberg, Hvidovre og Københavns Kommuner.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som udpeges af de respektive kommunalbestyrelser for deres funktionsperiode. Bestyrelsesmedlemmer skal være delegerede til generalforsamlingen.

Tårnby Kommune udpeger 1 medlem samt 1 suppleant.  

Medlem   Stedfortræder
1. Borgmester Allan S. Andersen  Lars Hein

Delegerede til generalforsamling

Interessentkommunerne udpeger et antal delegerede til generalforsamlingen i forhold til indbyggertallet i de enkelte kommuner pr. 1. januar i det år, hvori kommunevalg finder sted.

Kommuner med over 40.000 og op til 60.000 indbyggere udpeger 3 delegerede.

De delegerede som vælges for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen i interessentkommunen. 

Delegerede   Stedfortræder
1. Borgmester Allan S. Andersen   Ingen
2. Lars Hein  

3. Brian Bruun  
       
×

Cookie info