Udskriv

Alfabetisk oversigt over udpegninger

Alfabetisk oversigt over udpegninger

Tårnby Kommunalbestyrelse udpeger repræsentanter til en række kommunale og eksterne organer. Nedenfor er en alfabetisk oversigt. I menuen til venstre kan de findes efter type.

Almene boligselskaber, bestyrelser

Amager Ressourcecenter, bestyrelsen

Amager tennis- og badmintonhal, bestyrelsen

Amagerteatret, publikumsorganisationens bestyrelse

Beboerklagenævnet

Beredskabskommissionen

Bygningsfonden Den Blå Planet, bestyrelsen

Børn- og Unge-udvalget

Centralkommunernes Transmissionsselskab, bestyrelsen

Ekspropriations- og taksationskommissionen

Folkeoplysningsudvalget

Fredningsnævnet

Fælles Rådgivende Organ (FRO)

Færdselssikkerhedsrådet Tårnby Dragør

Grundlisteudvalget

Grønt råd

Handicaprådet

Hegnsynet

Hjemmeværnets distriktsudvalg

HMN Naturgas I/S, repræsentantskabet

Hovedstadsregionens Kontaktudvalg

Huslejenævnet

Idrætspriskomiteen

Kastrupgårdsamlingens bestyrelse

Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning, repræsentantskabet

KL, Kommunernes Landsforening, repræsentantskabet og Kommunekontaktråd

Kredsrådet København

Miljøspørgsmål i Københavns Lufthavn, kontaktgruppen

Pensionistcenteret Solgården, bestyrelsen

Pensionisthuset Bordinghus, bestyrelsen

Pensions- og Hjælpemiddelnævnet

Produktionsskolen i Tårnby, bestyrelsen

Psykiatrivirksomheden, samordningsudvalg

Seniorrådet

Skatteankenævnet

Skolebestyrelserne, observatører fra Kommunalbestyrelsen

Solkolonierne, repræsentantskabet

Statsskovdistrikt Amager, Brugerrådet

Studiepulje, bestyrelsen for Tårnby Kommunes

Taksations- og overtaksationskommissioner (offentlige veje)

Tandreguleringsklinik, bestyrelsen for den fælleskommunale

Trafikselskabet Movia, repræsentantskabet

Tårnby Gymnasium og HF, bestyrelsen

Tårnby Kommunes Musikskole, bestyrelsen

Tårnby Naturskole, bestyrelsen

Tårnbyforsyning A/S, bestyrelsen

Udvalget vedrørende byplanlægning

Ungdomsskolebestyrelsen

Valgbestyrelser

Vestamager Pumpedigelag, repræsentant til generalforsamling

Vurderingsankenævnet

Værested - udsatte voksne, bestyrelsen

×

Cookie info