Udskriv
Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11.7.2011, Folkeoplysningsloven, er der i kommunen nedsat ...

» Læs mere

Handicapråd

Handicapråd

Handicaprådet er rådgivende for kommunalbestyrelsen i lokalpolitiske spørgsmål, der har betydning fo ...

» Læs mere

Børn- og Unge-udvalget

Børn- og Unge-udvalget

Nedsat efter lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

» Læs mere

Seniorrådet

Seniorrådets opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, samt at fungere so ...

» Læs mere

Havehegn

Hegnsynet

I følge lov om hegn består Hegnsynet af 3 medlemmer. Mindst ét af medlemmerne skal være plantningsky ...

» Læs mere

Huslejenævnet

Huslejenævnet

Består i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene af 3 medlemmer, hvoraf formand ...

» Læs mere

Kommunernes Landsforening KL

Kommunernes Landsforening KL

KL, delegerede, repræsentantskab og Kommunekontaktråd

» Læs mere

×

Cookie info