Udskriv

Kommunalbestyrelsens stående udvalg

Tårnby Kommunalbestyrelse har nedsat en række såkaldt stående udvalg, som hver især varetager opgaver inden for et bestemt fagområde.

Udvalgene er

  • Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget
  • Bygge- og Ejendomsudvalget
  • Børne- og Skoleudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget

Desuden findes Økonomiudvalget, som mødes oftere og har en overordnet og koordinerende rolle.

Udvalgene kan selv træffe en række beslutninger og afgørelser, ligesom de kan lave indstillinger til Kommunalbestyrelsen. Udvalgenes opgaver defineres af Kommunalbestyrelsen.

Alle udvalgenes medlemmer sidder i Kommunalbestyrelsen. Møderne i kommunalbestyrelsens stående udvalg er lukkede, men mødernes dagsorden og referat offentliggøres. Visse punkter om fx personforhold er ikke med i det offentlige referat.

Du kan se kalender, dagsorden og referater for udvalgene her på hjemmesiden.

Under hvert udvalg kan du læse mere om udvalgets arbejde og sagsområder.

×

Cookie info