Udskriv

Der er ikke offentlig adgang til udvalgsmøderne

Møderne i kommunalbestyrelsens stående udvalg er lukkede. Mødereferater kan efterfølgende ses på hjemmesiden.

» Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager opgaver vedrørende økonomi, herunder den økonomiske og fysiske planlægning ...

» Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalget varetager opgaver i forhold til beskæftigelsesområdet, heru ...

» Læs mere

Bygge- og Ejendomsudvalget

Bygge og Ejendomsudvalget varetager opgaver vedrørende anvendelse af ejendomme og arealer. Herunder ...

» Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget varetager opgaver vedr. pasnings-, fritids-, undervisnings- og vejledningsmæs ...

» Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget varetager kulturelle og fritidsmæssige opgaver. Herunder rekreative områd ...

» Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget varetager opgaver på det sociale, sundhedsmæssige og forebyggelsesmæssi ...

» Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget varetager tekniske og miljømæssige opgaver. Herunder miljøbeskyttelse, levn ...

» Læs mere

×

Cookie info