Politikker, strategier og planer

Find vores gældende politikker, strategier og planer inden for en lang række områder.

  • Læs her om vores politik inden for folkeoplysning. Den beskriver, hvordan vi vil styrke folkeoplysningsområdet til gavn og glæde for flest mulige borgere.

  • Bliv klogere på vores politikker og strategier for henholdsvis psykiatri- og handicap, sundhed, ældreområdet og demens.

  • Beskæftigelsesplanen beskriver, hvordan vi imødekommer de beskæftigelsespolitiske udfordringer, og hvilke indsatsområder, der er særligt fokus på i 2021.

  • Bliv klogere på visionen bag vores erhvervspolitik og de 4 strategiske spor, der sætter retning for, hvordan vi fremad vil arbejde med erhvervsområdet for at sikre gunstige betingelser for vækst og udvikling.

  • Find vores planer for trafiksikkerhed og trafikafvikling, cykeltrafikkens omfang og sikkerhed.

  • Her finder du vores klimaplan, ressource- og affaldsplanen, rottehandlingsplanen, skybrudsplanen, støjhandlingsplanen, træpolitikken og vores miljøtilsynsplan, der skal være med til at sikre, at Tårnby Kommune bliver ved med at være en grøn by.

  • Find planstrategien og kommuneplanen, der tilsammen beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i Tårnby. Læs også om, hvordan vi udvikler vores erhvervsliv, bygger nye boliger og skaber gode natur- og fritidsoplevelser.

  • Her finder du vores beredskabs- og risikostyringsplaner, som sikrer, at vi kan fortsætte med vigtige samfundsfunktioner, når der opstår ekstraordinære hændelser.

  • Bliv klogere på vores strategier og politikker for fx ordblinde, bevægelse og inklusion.