Udskriv

Planstrategi 2019 - Mulighedernes kommune

Planstrategi 2019 Illustration

Planstrategi 2019 - Mulighedernes kommune skal danne grundlag for arbejdet med en ny kommuneplan og er skabt med afsæt i bl.a. borgernes input ved en række fremtidsværksteder i efteråret 2018

Du kan se "Planstrategi 2019 - Mulighedernes kommune" her

Med planstrategien og den efterfølgende kommuneplan sættes retning og rammer for den kommende udvikling af Tårnby Kommunes fysiske rum, for erhvervsudviklingen, for boligudbygningen og for natur- og friluftoplevelser.

Planstrategien og den kommende kommuneplan sætter derfor fokus på de fem temaer:

  • Byudvikling - boliger og erhverv
  • Det grønne og blå
  • Sundhed
  • Fremkommelighed
  • Kulturarv

For hvert af temaerne peges på indsatser, muligheder og udfordringer, som skal behandles yderligere i den kommende kommuneplan.

Som eksempler kan nævnes byfortætning og etablering af flere nye boliger for både yngre og ældre, etablering af et Kirstinehøj III, skabe mere vild natur, undersøge hvor der kan skabes genveje for gående og cyklister og styrkelse af kulturarven.

×

Cookie info