Udskriv

Børnepolitik

Smilende børn

Tårnby har fået ny helhedsorienteret Børne- og ungepolitik i 2019, som er gældende frem til 2022. Børnepolitikken er udtryk for Kommunalbestyrelsens værdier, mål og hensigter for alt arbejde med børn og unge i kommunen.

I Tårnby Kommune ønsker vi, at vores børn og unge skal udvikle sig til nysgerrige og livsduelige mennesker, der har mod på livet og har lyst til at lære. Det understøtter vi bedst ved at gøre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, som omfatter alle børn og unge fra 0-18 år.

Formålet med den nye Børne - og ungepolitik er at skabe et fælles syn på børn og unge, og ikke mindst en fælles retning for arbejdet med børn og unge.

Børne - og ungepolitikken udgør således et fundament for hele børne- og ungeområdet, og skal give inspiration og afsæt for et frugtbart og tillidsfuldt samarbejde med børn, unge og forældre i hele organisationen - lige fra politiker til medarbejder. På den måde støtter vi i fællesskab vores børn og unge til at møde verden og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar for eget liv og ikke mindst for fællesskabet.

Vores politikere har med børnepolitikken tydeliggjort mål og retning for Tårnby Kommunes arbejde med børn, unge og deres familier, hvor sammenhæng og samskabelse er i fokus.

Alle voksne -  forældre, politikere, ledere, professionelle og familiens netværk omkring vores børn og unge har et fælles ansvar for at føre Børne - og ungepolitikken ud i livet. Alle initiativer, strategier og handleplaner skal tage afsæt i den nye helhedsorienteret politik og gennem en fælles indsats vil Børne - og ungepolitikken gøre en reel forskel.

×

Cookie info