Udskriv

Regler for spørgetid til Kommunalbestyrelsens møder

Regler for spørgetid til Kommunalbestyrelsens møder

Som led i kommunikationen mellem borgerne og kommunestyret er der en ”Spørgetid” ved kommunalbestyrelsens møder.

Reglerne for spørgetiden er følgende:

Mundtlige spørgsmål

Når dagsordenens sager for det offentlige møde er behandlet, kan hver tilhører stille spørgsmål til 2 sager til kommunalbestyrelsen om de behandlede sager.

Du kan ikke stille spørgsmål om sager, der ikke er optaget på dagsordenen.

Når borgmesteren annoncerer spørgetiden, markerer tilhørerne ved håndsoprækning, at spørgsmål ønskes stillet. Spørgeren meddeler derefter sit navn og fremfører spørgsmålet.

Efter svaret kan der af samme spørger stilles et supplerende spørgsmål om emnet.

Borgmesteren leder spørgetiden og kan om fornødent fastsætte dens længde.

Skriftlige spørgsmål

Spørgsmål i skriftlig form kan ligeledes rejses over for kommunalbestyrelsen til besvarelse i et offentligt møde.

Spørgsmålene kan angå kommunale anliggender af enhver art og behøver således ikke at have tilknytning til den foreliggende dagsorden.

Afgivelse af svar vil dog være afhængig af, om spørgsmålet anses for at være af generel interesse og egnet til besvarelse i et offentligt møde. Hvis dette ikke er tilfældet, vil spørgsmålet blive besvaret af Administrationen.

Skriftlige spørgsmål stiles til Tårnby Kommunalbestyrelse og indsendes til Tårnby Rådhus, 2770 Kastrup, senest 9 dage før kommunalbestyrelsesmødet.

Spørgsmål skal være forsynet med spørgerens navn og adresse samt eventuelt telefonnummer. Desuden må det anføres, at spørgsmålet ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens førstkommende møde.

×

Cookie info