Høring af udkast til VVM-afgørelse om fremtidig indvinding af grundvand