Høring af miljøkonsekvensrapport for grundvandssænkning og udvidelsen af Terminal 3