Miljøgodkendelse af bioraffineringsanlæg til Strandgården Hestepension