Landzonetilladelse til udvidelse af aktiviteter i forbindelse med marketenderiet i H/F Nordre Vang