Landzonetilladelse til opsætning af solceller, Naviair Alle 1