Landzonetilladelse til at etablere en fugleradar på lufthavnens arealer

05-04-2022