Landzonetilladelse til at etablere en fugleradar på lufthavnens arealer