Ingen miljøvurderingspligt for Plejeplan 2022-2026 for den fredede del af Koklapperne

23-06-2022