Høring af forslag om at ophæve lokalplan KLK2009A - Del af lufthavnens nordafsnit