Endelig vedtagelse af Lokalplan 147 samt Kommuneplantillæg nr. 20