Endelig vedtagelse af Lokalplan 145 og Kommuneplantillæg nr. 19 - Ungdomsboliger ved Tårnby Stadion