Høringer, afgørelser og aktindsigt

  • Find aktuelle høringer, afgørelser og vedtagelser.

  • Ifølge Offentlighedsloven har alle som udgangspunkt ret til at søge om aktindsigt i dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning.

  • Hvis du vil klage over afgørelser, som er truffet i henhold til Planloven, er der flere ting, du skal vide.