Udskriv

28-01-2020 Nøragersmindevej 3 - offentliggørelse af miljøtilladelse efter husdyrbrugsloven

Nøragersmindevej 3 - offentliggørelse af miljøtilladelse efter husdyrbrugsloven §16b - til udvidelse af hestehold.

Tårnby Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på udvalgets møde den 23-01-2020 godkendt miljøtilladelse til Amagerlands Rideskole. Tilladelsen har en klageperiode på 4 uger. En eventuel påklage har opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet. Klagevejledning indgår i Miljøtilladelsen.

Miljøtilladelse til Amagerlands Rideskole - hestehold på Nøragersmindevej 3, 2791 Dragør kan ses her

Rettelse til Miljøtilladelse til Amagerlands Rideskole af 27-01-2020

×

Cookie info