Udskriv

27-04-2020 Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Tårnby Kommune

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet d. 23. april 2020 besluttet at offentliggøre forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Tårnby Kommune.

Formålet med indsatsplanen er at sikre, at Tårnby Vandværks kildepladser også på sigt skal kunne pumpe godt drikkevand ud til forbrugerne i kommunen uden brug af udvidet vandbehandling på vandværket, som f.eks. omvendt osmose eller aktiv kulfiltrering,
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og § 13a med inddragelse af Grundvandsforum, som består af relevante myndigheder, vandforsyningerne, interesseorganisationer samt lodsejere i området.

Forslaget til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Tårnby Kommune kan ses her

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Tårnby Kommune er i offentlig høring i 12 uger i perioden fra d. 27. april til og med d. 19. juli 2020.
Eventuelle høringssvar bedes mærket "Høringssvar - sagsnr. 16/12664" og sendt til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning, tf@taarnby.dk eller som digital post via dette link (kræver NemID) . Høringssvar kan også sendes via almindelig post til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Høringssvar skal være modtaget af Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning senest d. 19. juli 2020.
Hvis du sender et høringssvar, skal du kun sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, hvis du vurderer, at de har relevans for sagen. Sundhedsoplysninger eller oplysninger om sociale forhold vil sjældent være relevante.

×

Cookie info