Udskriv

13-05-2020 Høring - udkast til §16b husdyrbrugstilladelse efter husdyrbrugsloven til udvidelse af hestehold på Nøragersmindevej 95, 2791 Dragør

Husdyrbrugstilladelse efter husdyrbrugsloven til udvidelse af hestehold på Nøragersmindevej 95, 2791 Dragør

Tårnby Kommune har udarbejdet et udkast til husdyrbrugstilladelse til Strandgården i henhold til §16b i Husdyrbrugsloven. Husdyrbrugstilladelsen er vedhæftet denne skrivelse som bilag, og der er en høringsfrist på 14 dage fra d.d.

Eventuelle høringssvar skal være Tårnby Kommune i hænde senest den 27.05.2020

Husdyrbrugstilladelse til Strandgaarden - hestehold på Nøragersmindevej 95, 2791 Dragør - kan ses her.

×

Cookie info