Udskriv

13-04-2020 Orientering om at Planstrategi 2019 – Mulighedernes kommune fastholdes uden ændringer

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 31. marts 2020 besluttet at fastholde Planstrategi 2019 – Mulighedernes Kommune uden ændringer.

Med planstrategien og den efterfølgende kommuneplan sættes retning og rammer for den kommende udvikling af Tårnby Kommunes fysiske rum, for erhvervsudviklingen, for boligudbygningen og for natur- og friluftoplevelser.

Planstrategien og den kommende kommuneplan sætter derfor fokus på de fem temaer:

Byudvikling - boliger og erhverv
Det grønne og blå
Sundhed
Fremkommelighed
Kulturarv

Kommunalbestyrelsen fremlagde d. 9. oktober 2019 Planstrategien i offentlig høring. Der indkom i forbindelse hermed 6 høringssvar. Høringssvarene og det på den baggrund udarbejde høringsnotat er efterfølgende behandlet i fagudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Høringsnotatet kan ses her

Høringen har ikke givet anledning til, at Kommunalbestyrelsen ønsker af fortage ændringer i den fremlagte strategi.

Se planstrategien her

×

Cookie info