Udskriv

12-05-2020 Tømmerupvej 289 - offentliggørelse af miljøtilladelse efter husdyrbrugsloven §16b - til udvidelse af hestehold.

Tømmerupvej 289 - offentliggørelse af miljøtilladelse efter husdyrbrugsloven §16b - til udvidelse af hestehold.

Tårnby Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har godkendt husdyrbrugstilladelse til Tømmerupvej 289. Tilladelsen har en klageperiode på 4 uger. En eventuel påklage har opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet. Klagevejledning indgår i husdyrbrugstilladelsen.

Husdyrbrugstilladelse til udvidelse af hestehold på Tømmerupvej 289, 2791 Dragør kan ses her

×

Cookie info